Volgens het Internationaal Energie Bureau (IEA) zal zonne-energie de grootste bron van electriciteit zijn tegen 2050. Zestien procent hiervan komt dan voort uit de fotovoltaïsche (pv) zonnepanelen zoals aangeboden door 100%zon. Hier bovenop kan nog eens elf procent gewonnen worden uit geconcentreerde zonne-energie (CSP). De inzet op PV-panelen komt voornamelijk voort uit de sterk dalende kosten voor de systemen.

Maria van den Hoeven (uitvoerend directeur IEA) voorziet wel een uitdaging in het potentieel van zonnepanelen, aangezien beide manieren van energie opwekken door de zon gepaard gaan met een kostenpost aan het begin. Daarom is de initiële investering omlaag brengen volgens haar van groot belang.

Volgens het verslag van IEA zal PV de zonnemarkt domineren tot 2030, waarna de opslag naar CSP het gat zal verkleinen. Ook zullen China en Amerika koplopers blijven voor installaties in de nabije toekomst.

Brian Smithers (strategische ontwikkeling directeur bij Rexel UK) ziet ook heil in zonnepanelen. Terwijl 10 jaar geleden het installeren van zonnepanelen was voorbehouden aan de groene vechters, is tegenwoordig zonne-energie gewoon een goede economische keuze. Door de lagere kosten en grotere acceptatie zal de individuele afname van zonnesystemen alleen nog maar toenemen volgens Smithers. Hij voegt eraan toe dat verslagen zoals uitgebracht door IEA van enorme meerwaarde zijn, aangezien ze laten zien dat zonne-energie een levensvatbare optie is op de lange termijn voor electriciteitsvoorziening.

 

Bron: http://www.solarpowerportal.co.uk/