Technische uitleg

hoe werken zonnepanelen eigenlijk?

Wat doet een zonnepaneel?

Een zonnepaneel bestaat uit meerdere zonnecellen. Deze zonnecellen zijn het werkende element in een zonnepaneel. De zonnecellen zijn gemaakt van silicium. Silicium is gezuiverd zand, een veel voorkomende element op aarde. Iedere zonnecel zet zonlicht om in elektriciteit. Dit heet een fotovoltaïsch effect (of PV voor het engelse photovoltaic). Het stelt u in staat om zonder bewegende delen elektriciteit op te wekken. Dit gebeurt met veel minder stappen dan bij een kolen, gas of een kerncentrale. 

Hoe werkt een zonnecel?

Een zonnecel heeft een positieve laag en een negatieve laag. Bij instralen van licht komt er een elektron vrij. Dit zorgt voor bruikbare stroom. Een zonnecel is dus een elektrische cel die lichtenergie omzet in bruikbare elektrische energie. Daardoor werkt een zonnecel ook als het bewolkt is. En de zon niet schijnt. Er is alleen licht nodig.

Van gelijkstroom naar wisselstroom.

De zonnecellen van een zonnepaneel leveren gelijkstroom. De zonnecellen zijn in serie geschakeld. Achter op het zonnepaneel zijn de + en de – kabel waar de gelijkstroom uitkomt. Deze moeten wel aangesloten worden om de lus sluitend te maken.

De gelijkstroom dient omgezet worden naar wisselstroom. Dit gebeurd door middel van een omvormer.

De zonnepanelen kunnen in serie geschakeld worden:

De zonnepanelen kunnen ook parallel geschakeld worden:

De aansluiting op het elektriciteitsnet.

Vanaf de omvormer(s) zal er een standaard elektriciteitskabel lopen naar een aparte groep in de meterkast. Op dat moment is het zonne-energiesysteem werkend. Vanaf dan zal er bij elke vorm van lichtinval op de zonnepanelen groene stroom opgewekt worden. U begint dan met besparen.