February 13, 2024

De afbouw van de salderingsregeling opnieuw uitgesteld

Wat betekent de uitstel van het afschaffen van de salderingsregeling voor u?

De afbouw van de salderingsregeling opnieuw uitgesteld

De afschaffing van de salderingsregeling is niet door de eerste kamer gekomen

De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen staat voor de komende jaren niet op de agenda. De politieke fractie van GroenLinks-PvdA in de senaat, waarvan de stem doorslaggevend is, heeft het plan van het demissionaire kabinet niet gesteund.

De salderingsregeling bestaat al sinds 2004 en is bedoeld om de investering in zonnepanelen aantrekkelijker te maken door huiseigenaren toe te staan de zelf opgewekte energie volledig te compenseren met hun energieverbruik, zonder daar belasting over te betalen.

Vanwege de groeiende populariteit van de regeling loopt de overheid echter steeds meer belastinginkomsten mis, naar schatting zo'n 2,8 miljard euro tot en met 2031, gevolgd door ruim 700 miljoen euro per jaar.

Hoewel het besluit om de salderingsregeling af te schaffen al in 2017 werd genomen, is dit meerdere keren uitgesteld, inclusief nu.

Het afschaffen van de salderingsregeling zoals hierboven gaat niet meer door

Wat is de salderingsregeling?

De salderingsregeling, ingevoerd in 2004, is een beleid dat huiseigenaren met zonnepanelen stimuleert om zelf duurzame energie op te wekken. Onder deze regeling mogen ze de elektriciteit die ze zelf opwekken en terugleveren aan het net, aftrekken van hun energieverbruik. Dit betekent dat ze alleen betalen voor het nettoverbruik, wat resulteert in een lagere energierekening en een kortere terugverdientijd.

Waarom is er besloten de afschaffing van de salderingsregeling uit te stellen?

Het kabinet acht de regeling niet langer noodzakelijk omdat de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen steeds korter wordt, met name gezien het feit dat nu een op de drie koopwoningen zonnepanelen heeft. Echter, in de huursector is dit nog niet zo wijdverspreid.

Het kabinet benadrukt dat de salderingsregeling ook oneerlijk kan uitpakken voor mensen zonder zonnepanelen, aangezien energieleveranciers hogere kosten maken die zij doorberekenen aan al hun klanten als gevolg van de regeling.

Hoewel de Tweede Kamer een jaar geleden instemde met het wetsvoorstel om de regeling af te bouwen, waren de fracties van GroenLinks en PvdA, net als de senatoren nu, tegen.

In de Eerste Kamer waren er zorgen over de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen. Minister Rob Jetten had garanties geboden dat deze altijd tussen zeven en negen jaar zou blijven, met evaluatiemomenten om te zien of het afbouwpad nog steeds passend was.

Desondanks bleken deze toezeggingen niet voldoende om de steun van de linkse fractie te winnen. Senator Ferd Crone uit het GL-PvdA blok vreest nog steeds dat de markt voor zonnepanelen op daken zou instorten zonder de regeling, en acht het geen goed moment om met de afbouw te beginnen gezien de lage inkomens en huurders.

Wat betekent dit voor zonnepaneeleigenaren?

Voor eigenaren van zonnepanelen betekent het uitstel van de afschaffing van de salderingsregeling dat ze voorlopig kunnen blijven profiteren van de voordelen ervan. Ze kunnen nog steeds de energie die ze opwekken, aftrekken van hun energieverbruik, waardoor hun energierekening lager uitvalt. Dit geeft hen meer tijd om hun investering in zonnepanelen terug te verdienen. Een kortere terugverdientijd dus!

Wat betekent dit voor mensen die nog geen zonnepanelen hebben?

Voor mensen die nog geen zonnepanelen hebben, is de uitstel van de afschaffing van de salderingsregeling een extra stimulans om te investeren in zonne-energie. Aangezien de regeling voorlopig blijft bestaan, kunnen ze nog steeds profiteren van de financiële voordelen ervan als ze besluiten om zonnepanelen te installeren. Dit kan ook een impuls geven aan de verduurzaming van de woningmarkt en helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot.
Naast het profiteren van de salderingsregeling zijn er meer gunstige omstandigheden voor particulieren die zonnepanelen willen aanschaffen, zoals een zeer korte levertijd! Meer hierover lees je in ons artikel: 'zonnepanelen aanschaffen? nu is het beste moment!'

Direct besparen of meer weten?

Tijd voor schone energie? Neem contact op voor een afspraak of bekijk de meest gestelde vragen.

Offerte aanvragenNaar FAQ